Urad za makroekonomske analize in razvoj

Grafi tedna od 19. do 23. septembra 2022: povprečna nominalna bruto plača na zaposlenega, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev, gospodarska klima in drugi grafi

Povprečna bruto plača je bila ob visoki inflaciji tudi julija medletno realno nižja, upad je bil večji v javnem sektorju zaradi vpliva visoke lanske osnove, povezane z izplačili dodatkov zaradi epidemije covid-19. Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih...

Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2022: občutnejše umirjanje gospodarske rasti, velika negotovost zaradi razmer na energetskih trgih

Napoved smo pripravili v razmerah velike negotovosti, povezane predvsem z razmerami na energetskih trgih, ki se z...

>>

Grafi tedna od 12. do 16. septembra 2022: tekoči račun plačilne bilance, aktivnost v gradbeništvu, število delovno aktivnih oseb in poraba elektrike

Tekoči račun plačilne bilance je imel v prvih sedmih mesecih primanjkljaj. Gradbena aktivnost je po podatkih o vrednosti...

>>