Realni bruto domači proizvod (BDP) je po danes objavljenih podatkih Statističnega urada RS v prvem letošnjem četrtletju tekoče stagniral (po 1,1-odstotni rasti v predhodnem četrtletju), medletno pa je bil višji za 2,1 %. Medletna rast je v veliki meri izhajala iz končne domače potrošnje, rast investicij se je umirila,…

>>

Grafi tedna od 6. do 10. maja 2024: predelovalne dejavnosti, število registriranih brezposelnih oseb in poraba elektrike

Mesečni upad števila registrirano brezposelnih je bil aprila podoben kot v prejšnjih dveh mesecih, medletno pa je bilo…

>>

Grafi tedna od 29. aprila do 3. maja 2024: cene življenjskih potrebščin, vrednost davčno potrjenih računov, blagovna menjava in drugi grafi

Aprila se je medletna inflacija znižala na 3 %, kar je najmanj po oktobru 2021. K umiritvi so v veliki meri prispevale…

>>