V Sloveniji sta močnemu pokovidnemu odboju gospodarstva, ki je bilo ob okrevanju v trgovinskih partnericah izdatno podprto tudi z ukrepi fiskalne politike, v razmerah energetske krize v letih 2022 in 2023 sledila umiritev gospodarske rasti ter vzpon inflacije. Vpliv rastočih stroškovnih pritiskov na konkurenčnost in…

>> Naslovnica Poročila o razvoju 2024 z opisanimi ključnimi področji ukrepanja za dolgoročno vzdržen razvoj Slovenije

Grafi tedna od 15. do 19. aprila 2024: število delovno aktivnih oseb, aktivnost v gradbeništvu, vrednost davčno potrjenih računov in drugi grafi

Medletna rast števila delovno aktivnih se je nadaljevala tudi februarja. Izhajala je iz večjega števila delovno aktivnih…

>>

Ekonomsko ogledalo 2/2024: nadaljnje postopno okrevanje gospodarskih kazalnikov in izboljšanje gospodarske klime, ki pa ostaja pod ravnjo izpred enega leta

Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu je bilo v prvem četrtletju še vedno slabše kot v enakem lanskem obdobju, a boljše…

>>

Grafi tedna od 8. do 12. aprila 2024: poraba elektrike po odjemnih skupinah, obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih in tekoči račun plačilne bilance

Poraba elektrike na distribucijskem omrežju je bila marca medletno nižja v vseh odjemnih skupinah. Proizvodnja…

>>