Urad za makroekonomske analize in razvoj

Grafi tedna od 19. do 23. julija 2021: gospodarska klima, promet elektronsko cestninjenih vozil, poraba elektrike, cene industrijskih proizvodov domačih proizvajalcev in drugi

Promet tovornih vozil po slovenskih avtocestah je bil tudi sredi julija razmeroma visok in na primerljivi ravni kot v enakem obdobju leta 2019. Poraba elektrike pa se je ob postopno večji aktivnosti v turističnem delu gospodarstva ravni iz enakega obdobja 2019 precej približala....

Ekonomsko ogledalo št. 6/2021: Obeti za gospodarsko rast ostajajo ugodni, večina kratkoročnih kazalnikov izkazuje visoke medletne rasti

V mednarodnem okolju se je gospodarska aktivnost v drugem četrtletju okrepila. Po znižanju v prvem je v drugem...

>>

Grafi tedna od 12. do 16. julija 2021: promet elektronsko cestninjenih vozil, poraba elektrike, poraba elektrike po odjemnih skupinah, davčno potrjevanje računov in drugi

Promet tovornih vozil po slovenskih avtocestah je bil na začetku julija medletno opazno večji, nekoliko višja je bila...

>>