Urad za makroekonomske analize in razvoj

Komentar BDP: nadaljevanje visoke gospodarske aktivnosti ob močni rasti storitvenih dejavnosti; poslabšani obeti za drugo polovico leta

Realni bruto domači proizvod (BDP) se je po danes objavljenih podatkih Statističnega urada RS v drugem letošnjem četrtletju glede na prvo povečal za 0,9 %, medletna rast (8,2 % po nedesezoniranih podatkih) pa je ostala visoka tudi zaradi nižje lanske osnove. Na ugodno gospodarsko...

Grafi tedna od 18. julija do 18. avgusta 2022: bruto domači proizvod, blagovna menjava, tekoči račun plačilne bilance, aktivnost v gradbeništvu in drugi grafi

Na ugodno rast realnega BDP v drugem četrtletju je vplivala zlasti četrtletna rast izvoza storitev, visok je bil tudi...

>>

Grafi tedna od 11. do 15. julija 2022: vrednost davčno potrjenih računov, aktivnost v gradbeništvu, obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih in drugi grafi

Vrednost davčno potrjenih računov je konec junija in začetek julija ob visoki rasti cen nominalno precej presegala...

>>

Ekonomsko ogledalo št. 6/2022: domača potrošnja in tudi izvozni del gospodarstva še rasteta, a ob hitri rasti cen in izraziti negotovosti

Rast domače potrošnje v Sloveniji je v pomladanskih mesecih ostala visoka. Na potrošnjo gospodinjstev so ugodno vplivali...

>>