Urad za makroekonomske analize in razvoj

Komentar podatkov o gospodarski rasti v 3. četrtletju 2021: v tretjem četrtletju je gospodarska aktivnost dosegla svojo predkrizno raven

V tretjem četrtletju se je nadaljevala rast realnega bruto domačega proizvoda (BDP), ki se je povečal za 1,3 % glede na drugo četrtletje, medletno pa za 5 %. S tem je BDP presegel svojo predkrizno raven iz zadnjega četrtletja 2019. Gibanja so odražala nadaljevanje sproščanja...

Kombiniran graf rasti aktivnosti v Sloveniji in EU

Evropski steber socialnih pravic: Slovenija se po večini glavnih kazalnikov uvršča visoko med državami EU

Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija so leta 2017 na socialnem vrhu v Göteborgu razglasili evropski steber...

>>

Ekonomsko ogledalo št. 8/2021: upočasnitev rasti, predvsem v delu izvozno usmerjenega gospodarstva, okrepitev domače potrošnje

V Sloveniji se je po nekaterih kazalnikih v tretjem četrtletju rast aktivnosti v izvoznem delu gospodarstva upočasnila....

>>

Grafi tedna od 22. do 26. novembra 2021: gospodarska klima, plače ter aktivno in neaktivno prebivalstvo

Kazalnik gospodarske klime se je novembra zaradi višjega zaupanja v predelovalnih dejavnostih in v trgovini na drobno...

>>