Urad za makroekonomske analize in razvoj

Grafi tedna od 23. do 27. januarja 2023: gospodarska klima, vrednost davčno potrjenih računov, prihodek v trgovini in povprečna bruto plača na zaposlenega

Gospodarska klima se je po dveh mesecih izboljševanja januarja poslabšala. Medletni upad zaupanja je bil še naprej največji med potrošniki in v predelovalnih dejavnostih, v storitvenih dejavnostih in trgovini na drobno pa zaupanje ostaja višje kot lani, vendar se tudi poslabšuje....

Grafi tedna od 16. do 20. januarja 2023: poraba zemeljskega plina, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev in število delovno aktivnih oseb

Poraba zemeljskega plina je bila ob toplejšem vremenu in prilagoditvah proizvodnje visokim cenam energentov v zadnjih...

>>

Grafi tedna od 9. do 13. januarja 2023: vrednost davčno potrjenih računov, poraba elektrike po odjemnih skupinah, obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih in drugi grafi

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov se zadnjih nekaj tednov ohranja okoli 10 % nad primerljivimi ravnmi pred...

>>