Urad za makroekonomske analize in razvoj

Poročilo o produktivnosti 2022

Slovenija po produktivnosti in večini njenih ključnih dejavnikov postopno napreduje, a se strukturno, v smislu prehoda v inovacijsko podprto rast in krožno gospodarstvo, razvija prepočasi, s preveč površinskimi procesi modernizacije in preobrazbe. To se kaže v razmeroma počasnem...

Slika za naslovnicami in besedilom: Slovenija na prehodu v nizkoogljično in krožno gospodarstvo ter inovacijsko podprto rast

Bodite jutri z nami na konferenci s predstavitvijo Poročila o produktivnosti 2022

Jutri, 7. 12. 2022, ob 9.30 pričenjamo z dogodkom – konferenco s predstavitvijo Poročila o produktivnosti 2022, Brdo pri...

>>

Grafi tedna od 28. novembra do 2. decembra 2022: cene življenjskih potrebščin, poraba zemeljskega plina, vrednost davčno potrjenih računov in drugi grafi

Medletna rast cen življenjskih potrebščin je novembra znašala 10 %, k inflaciji pa je največ prispevala rast cen hrane...

>>

Grafi tedna od 21. do 25. novembra 2022: gospodarska klima, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev in povprečna bruto plača na zaposlenega

Slabšanje razpoloženja v gospodarstvu se je novembra prekinilo, s povišanjem kazalnikov zaupanja v vseh segmentih. Ob...

>>