Grafi tedna od 29. maja do 2. junija 2023: cene življenjskih potrebščin, vrednost davčno potrjenih računov, blagovna menjava, prihodek v trgovini in drugi grafi

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je maja še upočasnila, a je z 8,4 % ostala visoka. K rasti so največ prispevale cene storitev, nekoliko se je upočasnila rast cen hrane. Medletna nominalna rast vrednosti davčno potrjenih računov je bila v drugi polovici maja nekoliko...

Grafi tedna od 22. do 26. maja 2023: gospodarska klima in povprečna bruto plača na zaposlenega

Vrednost kazalnika gospodarske klime se je maja še nekoliko znižala, negativen vpliv so imeli kazalniki zaupanja v...

>>

Grafi tedna od 15. do 19. maja 2023: bruto domači proizvod, aktivnost v gradbeništvu, tekoči račun plačilne bilance, vrednost davčno potrjenih računov in drugi grafi

Realni bruto domači proizvod se je v prvem letošnjem četrtletju glede na zadnje lansko povečal za 0,6 %, medletno pa je...

>>