Urad za makroekonomske analize in razvoj

Grafi tedna od 20. do 24. junija 2022: cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev, gospodarska klima, nepremičnine in plače

Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se je tudi maja okrepila; cene naraščajo v vseh namenskih skupinah in izraziteje na domačem trgu. Na to vplivajo geopolitične napetosti, zaostrene razmere na trgu energetskih in neenergetskih surovin ter ozka...

Grafi tedna od 13. do 17. junija 2022: trg dela, gradbeništvo, plačilna bilanca in drugi grafi

Število delovno aktivnih še naprej raste. Več kot polovica aprilske medletne rasti je bila povezana z zaposlovanjem...

>>

Ekonomsko ogledalo št. 5/2022: Še naprej visoka rast domače potrošnje ob umirjanju rasti v izvoznem delu gospodarstva; izjemno velika negotovost v povezavi z vojno v Ukrajini

Rast domače potrošnje v Sloveniji ostaja visoka. Na nadaljnjo rast trošenja gospodinjstev sta v prvih štirih mesecih...

>>

Grafi tedna od 6. do 10. junija 2022: predelovalne dejavnosti, registrirane brezposelne osebe, promet elektronsko cestninjenih vozil in poraba elektrike

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je, po umiritvi rasti v prvem letošnjem četrtletju, aprila nekoliko povečala. Na...

>>