Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj smo v vlogi nacionalnega odbora za produktivnost pripravili peto Poročilo o produktivnosti.…

>> Slika za naslovnicami in besedilom: S strateško določitvijo prioritet med vodilne: hitreje in odločneje v smeri pametnega ter zelenega prehoda

Grafi tedna od 27. novembra do 1. decembra 2023: cene življenjskih potrebščin, vrednost davčno potrjenih računov, prihodek v trgovini in drugi grafi

Medletna rast cen življenjskih potrebščin je bila novembra najnižja v zadnjih dveh letih (4,9 %). K znižanju za 2 o. t.…

>>

Grafi tedna od 20. do 24. novembra 2023: gospodarska klima, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev in povprečna bruto plača na zaposlenega

Gospodarska klima se je novembra na mesečni ravni izboljšala, medletno pa je bila vrednost kazalnika še naprej nižja. V…

>>

Grafi tedna od 13. do 17. novembra 2023: bruto domači proizvod, vrednost davčno potrjenih računov, poraba elektrike po odjemnih skupinah in drugi grafi

Realni bruto domači proizvod se je v tretjem četrtletju glede na drugo zmanjšal za 0,2 %, medletno je bil večji za 1,1…

>>