Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 1. do 5. julija 2024: izvoz in uvoz blaga, davčne blagajne, brezposelne osebe in obveznica

Realni blagovni izvoz in uvoz blaga, ki sta se maja zmanjšala, sta bila v prvih petih mesecih medletno večja. Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila junija, ob treh delovnih dneh manj kot lani, medletno nižja. Število registriranih brezposelnih oseb se je junija zmanjšalo nekoliko manj kot v prejšnjih mesecih, konec meseca je bilo brezposelnih 43.369 oseb oz. 6,1 % manj kot pred letom. Donosnosti do dospetja državnih obveznic držav članic evrskega območja so se v drugem četrtletju nekoliko povišale.
 

Realni blagovni izvoz in uvoz sta se maja tekoče zmanjšala, a sta bila v prvih petih mesecih medletno večja; razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih ostaja na zelo nizki ravni. Realni izvoz se je maja zmanjšal za 3,5 %, k temu je prispeval manjši izvoz v države EU (-4,7 %), zlasti v nekatere naše glavne trgovinske partnerice (Nemčijo, Italijo, Avstrijo in Francijo). Tekoče je bil izvoz manjši v večini glavnih skupin proizvodov, najbolj pri osebnih vozilih. Uvoz se je zmanjšal za 5,7 %, manjši je bil tako uvoz iz držav EU kot tudi izven. Opazneje sta se zmanjšala uvoz proizvodov za vmesno potrošnjo ter uvoz investicijskih proizvodov (vse desez.). V povprečju prvih petih mesecev sta bila izvoz in uvoz blaga medletno večja (za 1,0 % oz. 1,3 % orig.). Pri izvozu je bil večji zlasti izvoz v države EU, na uvozni strani pa uvoz iz držav izven EU. Razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih se je junija poslabšalo, pričakovanja glede izvoznih naročil so se znižala na najnižjo raven letos.

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila junija, ob treh delovnih dneh manj kot lani, medletno nižja za 3 %, skupaj v drugem četrtletju pa višja za 2 %. Prodaja je bila junija medletno nižja prvič letos, kar je bila posledica 4-odstotnega medletnega upada prodaje v trgovini, kjer je bilo izdanih za tri četrtine skupne vrednosti davčno potrjenih računov. Prodaja v trgovini na debelo je bila medletno nižja za 12 %, v trgovini z motornimi vozili za 8 %, v trgovini na drobno pa je bila podobna kot junija lani. Precej se je umirila tudi medletna rast prodaje v gostinstvu in nekaterih kulturnih, razvedrilnih ter športnih storitvah in igrah na srečo (skupaj je bila v gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih 4-odstotna, v povprečju preteklih petih mesecev pa 10-odstotna). 

Mesečni upad števila registrirano brezposelnih po sezonsko prilagojenih podatkih je bil junija (0,3 %) nekoliko manjši kot v prejšnjih mesecih. Po originalnih podatkih je bilo konec junija brezposelnih 43.369 oseb, kar je 6,1 % manj kot pred letom. Ob pomanjkanju delovne sile je bilo konec junija medletno za 13,9 % manj dolgotrajno brezposelnih (tj. brezposelnih nad enim letom) in za 9,1 % manj brezposelnih, starejših od 50 let. V prvem polletju je vsak mesec v neaktivnost in upokojitev odšlo nekoliko več kot odstotek vseh brezposelnih, kar tudi prispeva k zmanjševanju brezposelnosti. 

Donosnosti do dospetja državnih obveznic držav članic evrskega območja so se v drugem četrtletju nekoliko povišale. Donosnost do dospetja slovenske obveznice se je glede na predhodno četrtletje povišala za 12 b. t., na 3,28 %. Razmik do nemške obveznice pa se je nadalje nekoliko znižal in je bil s 78 b. t. najnižji po začetku leta 2022.