Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 8/2022

V Sloveniji se je BDP v tretjem letošnjem četrtletju glede na drugo zmanjšal za 1,4 %, medletna rast (3,4 %) pa je bila nižja kot v prvi polovici leta in v okvirih pričakovanj Jesenske napovedi, kjer smo za celo leto 2022 napovedali 5-odstotno rast BDP. Medletna rast potrošnje gospodinjstev, ki je izhajala iz potrošnje v trgovini z neživili in storitev, se je ob upadanju zaupanja potrošnikov in realnem znižanju dohodkov v poletnih mesecih umirila. Investicijska dejavnost je v tretjem četrtletju ostala močna, zlasti se je krepila aktivnost v gradbeništvu. Poslabševanje izvoznih pričakovanj se še ni opazneje odrazilo na rasti izvoza blaga, so pa že od pomladi v tem segmentu ob veliki negotovosti v mednarodnem okolju prisotna večja mesečna nihanja. Z nekoliko upočasnjeno dinamiko se je nadaljevala tudi rast menjave storitev. Skupna rast izvoza je presegla rast uvoza, kar je prispevalo k pozitivnemu prispevku salda menjave s tujino. Podatki o gospodarski klimi v začetku zadnjega letošnjega četrtletja kažejo na nadaljnje poslabšanje. V primerjavi z mesecem prej se je oktobra zaupanje najbolj poslabšalo v trgovini na drobno, sledijo predelovalne in storitvene dejavnosti. Malenkost bolj optimistično kot septembra je bilo razpoloženje med potrošniki, kar povezujemo z vladnimi ukrepi za blažitev cen energije, izboljšalo se je tudi v gradbeništvu. Ohlajanje gospodarske aktivnosti na trgu dela še ni vidno, podjetja pa težave pri iskanju usposobljenih delavcev še naprej rešujejo z zaposlovanjem tujcev. Medletna inflacija vztraja na visoki ravni in je vse širše osnovana. Gospodarska rast evrskega območja se je v tretjem četrtletju precej upočasnila, a bila pozitivna, Evropska komisija pa je novembra znatno znižala svoje predhodne napovedi za leto 2023. Obete spremlja velika negotovost, predvsem v povezavi z razpoložljivostjo in cenami energentov, ki pa se ob trenutnih visokih zalogah zemeljskega plina pomika bolj proti naslednji zimi.