Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 8/2019

Medletna rast BDP v prvih treh četrtletjih je bila 2,7-odstotna, kar je precejšnja upočasnitev glede na lani in blizu Jesenske napovedi UMAR za celotno letošnje leto (2,8 %). Sicer podatki o rasti BDP v tretjem četrtletju kažejo predvsem na hitrejše umirjanje rasti investicij, kot smo pričakovali. Rast izvoza se umirja v okviru pričakovanj, na drugi strani je spodbudna krepitev rasti zasebne potrošnje. Če ne pride do večjih negativnih presenečenj iz mednarodnega okolja, kjer negotovost ostaja povečana, bo rast BDP letos blizu napovedane v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2019. To so ključne ugotovitve Ekonomskega ogledala, ki smo ga danes izdali na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.