Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 7/2019

Zaradi umirjanja rasti tujega povpraševanja je rast izvozno usmerjenih delov slovenskega gospodarstva letos skromnejša. V dejavnostih, povezanih predvsem z zasebno potrošnjo, se aktivnost večinoma krepi, rast trošenja gospodinjstev pa se ob nadaljnji rasti razpoložljivega dohodka nadaljuje. Rast zaposlenosti ostaja precej visoka predvsem zaradi zaposlovanja tujcev. To so ključne ugotovitve Ekonomskega ogledala, ki smo ga danes izdali na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj.