Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 5/2019

Gospodarska aktivnost v Sloveniji se je v začetku drugega četrtletja v večini dejavnosti še naprej povečevala, rast industrijske proizvodnje pa je bila ob bolj umirjenem izvozu nižja kot v začetku leta. Aktivnost v gradbeništvu ostaja visoka, nadaljevala se je tudi visoka rast v večini storitvenih dejavnosti, ki so jo spodbujala pozitivna gibanja na trgu dela. Zaposlenost se še naprej povečuje, k čemur ob precejšnjem pomanjkanju ustrezno usposobljenih delavcev največ prispeva zaposlovanje tujih delavcev, še vedno pa tudi zaposlovanje brezposelnih.