Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 3/2019

Mednarodne institucije so v zadnjem mesecu še nekoliko znižale napovedi letošnje gospodarske rasti v evrskem območju. Negotovosti v mednarodnem okolju se še niso v večji meri odrazile v slovenskem gospodarstvu, se pa znižujejo predvsem pričakovanja. Glede na pričakovana gibanja v glavnih trgovinskih partnericah evrskega območja in poslabševanje pričakovanj podjetij pri izvoznem povpraševanju ter obsegu proizvodnje, se v nadaljevanju leta pričakuje umirjanje rasti izvoza in predelovalnih dejavnosti. Aktivnost v dejavnostih, ki so v večji meri odvisne od domačega povpraševanja, se je na začetku leta še naprej povečevala.