Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 2/2019

Gospodarske razmere so bile v začetku leta ugodne. Razpoloženje v gospodarstvu od sredine lanskega leta ostaja skoraj nespremenjeno, z izjemo predelovalnih dejavnosti. V tem segmentu se je zaupanje znova poslabšalo zaradi nižjih izvoznih naročil, upočasnitev rasti v naših glavnih trgovinskih partnericah evrskega območja pa je vplivala na znižanje pričakovanj podjetij glede izvoza. Na trgu dela se nadalje znižuje število registrirano brezposelnih, večji razpoložljivi dohodek gospodinjstev, kot posledica rasti plač in socialnih transferjev, pa ugodno vpliva na zasebno potrošnjo.