Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo - april 2008

Vsebina

AktualnoUmirjanje gospodarske aktivnosti skladno s pričakovanji
Mednarodno okoljeEvropska komisija in IMF v pomladanskih napovedih po pričakovanjih znižala napovedi gospodarske rasti v naših glavnih trgovinskih partnericah
Ekonomski odnosi s tujinoPrimanjkljaj na tekočem računu se je povečal; večji neto pritok kapitala večinoma zaradi izdaje referenčne državne obveznice
Cenovna gibanja in politikaRast cen se je povišala v večini skupin indeksa cen
Denarni trg – varčevanje prebivalstvaMarca visoka rast vpoglednih bančnih vlog
Denarni trg – kreditiRast obsega kreditov že drugi mesec zapored nižja od 2 %
BorzaObčuten upad indeksov na večini kapitalskih trgov
Javnofinančni prihodkiV prvih treh mesecih ugodna realna rast javnofinančnih prihodkov
Trg delaRast zaposlenosti in upadanje brezposelnosti se nadaljujeta
PlačeFebruarska višja rast plač v javnem sektorju posledica uskladitve za lansko višjo inflacijo
Predelovalne dejavnostiPo treh mesecih skromne rasti proizvodnje je bila ta februarja ponovno visoka
PrometOb okrepitvi v zadnjem četrtletju lani visoka rast cestnega blagovnega ter zračnega in letališkega potniškega prometa
EnergetikaV prvem četrtletju večja mednarodna menjava in neto izvoz elektrike

Izbrane teme

Emisije toplogrednih plinovZa doseganje kjotskega cilja bodo potrebni dodatni ukrepi zmanjševanja emisij toplogrednih plinov
Medregionalne razlike v BDP na prebivalca v EUDržave članice so uspešnejše v zmanjševanju razlik v razvitosti do evropskega povprečja in manj v zmanjševanju razlik znotraj držav
Gospodarski subjektiLani najvišja rast števila gospodarskih subjektov v zadnjih štirih letih
Plačilna sposobnostLani manj plačilno nesposobnih pravnih oseb kot v letu 2006
Statisticna priloga, Pomembnejši kazalci, Mednarodne primerjave, Slikovna priloga