Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 6. do 10. maja 2024: predelovalne dejavnosti, število registriranih brezposelnih oseb in poraba elektrike

Mesečni upad števila registrirano brezposelnih je bil aprila podoben kot v prejšnjih dveh mesecih, medletno pa je bilo vseh brezposelnih za 7 %, dolgotrajno brezposelnih pa, ob pomanjkanju delovne sile, za 15 % manj. Poraba elektrike je bila aprila medletno nižja za 8 %. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je marca zmanjšala, v prvem četrtletju pa je bila višja kot v zadnjem lanskem; medletni padec je tako bil manjši kot v prejšnjem četrtletju.

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je v prvem četrtletju, kljub skrčenju v marcu, povečala v vseh skupinah panog po tehnološki zahtevnosti, medletni padec pa je bil manjši kot v zadnjem četrtletju lani. Zaradi razmeroma visokega medletnega padca v marcu (–6,1 %),  je bila proizvodnja predelovalnih dejavnosti v prvem četrtletju medletno manjša za 1,8 % (v prvih dveh mesecih 0,7-odstotna rast). Manjša kot pred letom je bila predvsem proizvodnja nekaterih tehnološko manj zahtevnih panog. V energetsko intenzivni proizvodnji drugih nekovinskih mineralnih izdelkov je upadla za skoraj petino, v prav tako energetsko intenzivni kemični industriji za 8,2 %, za okoli desetino pa v lesni in pohištveni industriji ter dejavnosti popravil in montaže strojev ter naprav. V panogah, ki so presegle ravni iz lanskega prvega četrtletja, je bila rast večinoma skromna, do okoli 4-odstotna. Višja je bila le v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (14,5 %) in v tekstilni industriji (8,3 %).

Mesečni upad števila registrirano brezposelnih je bil aprila (1,1 %) po sezonsko prilagojenih podatkih podoben kot v prejšnjih dveh mesecih. Po originalnih podatkih je bilo konec aprila brezposelnih 45.219 oseb, kar je 7 % manj kot pred letom. Ob pomanjkanju delovne sile je bilo konec aprila medletno za 14,8 % manj dolgotrajno brezposelnih (tj. brezposelnih nad enim letom) in za 9,2 % manj brezposelnih, starejših od 50 let.

Poraba elektrike je bila aprila medletno nižja za 8 %. K temu so delno prispevali tudi številni izklopi zaradi vzdrževalnih del in izpadi zaradi snega. Med našimi glavnimi trgovinskimi partnericami so imele aprila medletno nižjo porabo Avstrija (–5 %), Hrvaška (–6 %) in Italija (–1 %), medletno višjo pa Nemčija (1 %) in Francija (2 %).