Poročilo o razvoju


Poročilo o razvoju

Poročilo o razvoju 2013

Slovenija se od začetka krize neprekinjeno oddaljuje od povprečne razvitosti Evropske unije in zmanjšuje blaginjo prebivalstva, prav tako ni vidnega napredka pri izkoriščanju sinergij med okoljskim in gospodarskim razvojem.

Razvojno nazadovanje je posledica strukturnih slabosti, ki so v času krize tudi precej prispevale k oteženemu dostopu Slovenije do finančnih virov. 

V letu 2012 so bile izvedene nekatere strukturne reforme za izboljšanje gospodarskega okolja ter oživitev finančnih tokov.

Poročilo o razvoju 2013 (pdf)