Ekonomski izzivi


Ekonomski izzivi

Ekonomski izzivi 2019

Od  prve  izdaje  leta  2007  Ekonomski  izzivi  obravnavajo  teme,  za  katere  presodimo,  da zahtevajo  ukrepanje ekonomske politike. Letošnja publikacija obravnava tri področja:

- soočanje s pomanjkanjem delovne sile,
- financiranje sistemov socialne zaščite in
- pregled javnofinančnih gibanj.

V povezavi z izzivi soočanja s pomanjkanjem delovne sile smo pripravili tudi posvet