Kratke analize


Kratke analize

Demografske spremembe ter njihove ekonomske in socialne posledice

Slovenija se, podobno kot večina razvitih držav, sooča s spremembami starostne strukture prebivalstva, ki bodo pri nas še intenzivnejše kot v drugih državah EU. Posledice se že kažejo na številnih področjih, v prihodnjih obdobjih pa se bodo še okrepile.

Na trgu dela bo tako zmanjševanje števila delovno sposobnih v naslednjih desetih letih postalo omejitveni dejavnik za gospodarsko rast. Demografska gibanja bodo vplivala tudi na zmanjšanje virov financiranja in povečanje izdatkov za socialno zaščito. Ob tem pa se spreminjajo tudi potrebe na področju stanovanjske, prostorske in regionalne politike. To so ključni poudarki dokumenta Demografske spremembe ter njihove ekonomske in socialne posledice, ki smo ga pripravili na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj in s katerim se je seznanila Vlada RS.