Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 6/2017

V evrskem območju se je rast v tretjem četrtletju nadaljevala; IMF je oktobra izboljšal napovedi rasti svetovnega gospodarstva v letošnjem in prihodnjem letu. V Sloveniji se letos nadaljujejo ugodna gibanja v večini dejavnosti, dobri ostajajo tudi obeti. Razmere na trgu dela se v ugodnih gospodarskih razmerah še naprej izboljšujejo, rast plač pa ostaja zmerna. Inflacija je bila oktobra občutneje nižja. Obseg kreditov domačim nebančnim sektorjem se nadalje povečuje, kakovost terjatev pa se še naprej postopoma izboljšuje. Ob ugodnih gospodarskih gibanjih je bil javnofinančni primanjkljaj po denarnem toku v prvih osmih mesecih skoraj izravnan.