Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 1/2024

Večina razpoložljivih kratkoročnih gospodarskih kazalnikov za Slovenijo se je ob koncu lanskega leta izboljšala, vendar razen gradbeništva in nekaterih segmentov potrošnje gospodinjstev večinoma niso dosegli ravni izpred leta dni. Blagovna menjava se je po dveh mesecih rasti novembra ponovno zmanjšala, kljub temu pa je bila v povprečju oktobra in novembra večja kot v povprečju tretjega četrtletja. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se od septembra krepi v vseh skupinah panog po tehnološki zahtevnosti. Ob tem je učinek visokih cen energentov, ki je imel največji vpliv na energetsko intenzivne panoge, začel nekoliko popuščati, še vedno pa je bila novembra proizvodnja predelovalnih dejavnosti medletno nekoliko nižja. Gradbena aktivnost je po podatkih o vrednosti opravljenih gradbenih del novembra ostala nespremenjena, a je bila med januarjem in novembrom za petino višja kot v enakem obdobju 2022. Razpoloženje v slovenskem gospodarstvu se je decembra na mesečni ravni nadalje izboljšalo, a ostalo nižje kot pred letom. Medletna rast števila delovno aktivnih in upad števila brezposelnih sta se konec lanskega leta upočasnila. Od januarja do oktobra se je povprečna bruto plača realno povečala za slaba dva odstotka, v zasebnem sektorju je bila rast najvišja v dejavnostih z največjim pomanjkanjem delovne sile. Medletna inflacija je ob koncu lanskega leta upadla na 4,2 % in se v primerjavi z decembrom 2022 več kot prepolovila. V primerjavi z začetkom leta so k temu največ prispevale nižje rasti cen hrane in nižje cene energentov, slednje tudi zaradi vladnih ukrepov v novembru in decembru. Umirila se je tudi medletna rast cen storitev, zlasti decembra, ostaja pa visoka. V izbrani temi povzemamo rezultate raziskave Eurobarometer o zadovoljstvu z življenjem, ki v Sloveniji ostaja na najvišji doseženi ravni in visoko nad povprečjem EU. Problematiki rasti cen in dobave energije sta se v letu 2023 med anketiranimi opazno zmanjšali, kljub temu pa rast cen glede na zbrane odgovore ostaja najbolj pereč problem na osebni in državni ravni.