Kratke analize


Kratke analize

Zunanjetrgovinska menjava s covid-19 povezanimi proizvodi

Ob širjenju epidemije covid-19 po svetu so se pojavile tudi začasne prekinitve v mednarodni trgovinski menjavi posameznih proizvodov, ki so pomembni za boj proti njej. Covid-19 proizvodi, opredeljeni po nedavnem WCO-WTO seznamu, predstavljajo približno 4 % svetovnega izvoza. Največjih pet svetovnih izvoznic covid-19 proizvodov je leta 2018 zagotovilo kar polovico celotnega svetovnega uvoznega povpraševanja po le-teh. Čeprav večina držav sveta izvaža posamezne covid-19 proizvode, v letu 2018 nobena izmed analiziranih držav ni samostojno zagotovila celotnega domačega povpraševanja po vseh covid-19 proizvodih. Mednarodna trgovina namreč omogoča, da se proizvodnja nahaja tam, kjer je učinkovitejša. Tako je posamezna država pogosto pomemben svetovni dobavitelj določenega covid-19 proizvoda, vendar uvoznica drugih (visok delež mednarodne menjave med covid-19 proizvodi potrjuje tudi Grubel-Lloyd indeks). Slovenija sodi med 30 največjih svetovnih izvoznic covid-19 proizvodov in ima na splošno v tem segmentu relativno visoko konkurenčno prednost, a je hkrati neto uvoznica izdelkov za testiranje, aparatov za zdravljenje s kisikom in druge medicinske opreme ter potrošnega materiala. Izrazitejša uvozna odvisnost lahko predvsem na kratek rok predstavlja tudi ranljivost v primeru morebitnih večjih motenj v zunanjetrgovinski blagovni menjavi, zlasti ob višji usmerjenosti na trge izven EU.