Kratke analize


Kratke analize

Vpliv epidemije COVID-19 na turistično dejavnost

Turizem je ena izmed pomembnejših panog v svetu, saj poleg vpliva na bruto domači proizvod vpliva tudi na razvoj manj razvitih območij, na zaposlitev lokalnega prebivalstva in povečanje obsega naložb, pomembni pa so tudi neekonomski učinki turizma. Pandemija koronavirusa v kombinaciji s strogimi zajezitvenimi ukrepi pomeni velik negativni šok za turizem po svetu in v Sloveniji. Trenutno razpoložljivi podatki kažejo na močan upad turističnih prihodkov v prvih štirih mesecih letos, napovedi za celotno leto pa na njihovo znižanje v razponu od 50 do 80 % na svetovni ravni, v Sloveniji pa od 30 do 70 %. Kolikšni bodo dejanski negativni učinki je ključno odvisno od nadaljnjega poteka širjenja epidemije koronavirusa, njenega trajanja ter sprejetih ukrepov. Glede prihodnjega razvoja panoge prevladuje prepričanje, da turizem po koronavirusu ne bo enak kot pred krizo, lahko pa Slovenija izkoristi novo priložnost kot zelena, varna in trajnostna destinacija.