Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 4/2020

Spopadanje z epidemijo COVID-19 kaže prve posledice v celotnem evrskem območju – znižanje gospodarske aktivnosti, zgodovinsko nizke vrednosti kazalnikov zaupanja in pričakovanj, napovedi globoke recesije v letu 2020. Dinamika okrevanja bo v negotovih razmerah v veliki meri odvisna od epidemioloških razmer in ukrepov ekonomskih politik na različnih ravneh. Širjenje epidemije in nujni ukrepi za njeno zajezitev so od marca naprej močno vplivali tudi na slovensko gospodarsko aktivnost, zlasti se je ta znižala v posameznih izpostavljenih dejavnostih (trgovina, promet, turizem, gostinstvo). V drugem četrtletju pričakujemo poglobitev upada aktivnosti. Razpoloženje v gospodarstvu se je, po velikem padcu v aprilu, maja nekoliko izboljšalo, a zaupanje v vseh dejavnostih in med potrošniki ostaja na zgodovinsko nizkih ravneh. Razmere na trgu dela so se marca z zajezitvenimi ukrepi začele opazno slabšati, rast števila brezposelnih se je po hitrem povečevanju šele v zadnjih tednih umirila oziroma ustavila. Do konca maja se je število brezposelnih povzpelo na 90.415 oziroma znaša kar 25,6 % več kot pred letom dni.