Kratke analize


Kratke analize

Vplivi Covid-19 na nekatere vidike kakovosti življenja in družbene blaginje

V začetku leta je v večini držav sveta prišlo do pojava in nenadzorovanega širjenja novega koronavirusa. Slovenija je 12. marca 2020 razglasila epidemijo COVID-19, s čimer je sledila razglasitvi pandemije Svetovne zdravstvene organizacije. Od takrat dalje je bila sprejeta vrsta omejitvenih ukrepov za zajezitev širjenja virusa in ohranjanja zdravja prebivalstva. V le nekaj tednih so se življenja ljudi zelo spremenila, kar lahko vodi v resne in dolgoročne posledice za njihovo zdravje, subjektivno blaginjo in kakovost življenja. To še posebej velja za določene skupine prebivalstva, kot so otroci in mladostniki, ženske, starejši ter brezposelni in prekarni delavci. COVID-19 poleg neposrednih vplivov na fizično zdravje, delovna mesta in dohodke, povečuje zaskrbljenost ljudi, kar vpliva na njihove socialne stike, njihovo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, zaupanje v druge ljudi in institucije ter osebno varnost. V Sloveniji in v EU je bilo v času epidemije počutje ljudi nekoliko slabše, več je bilo dela na domu, zaupanje v Evropsko unijo in vlado je bilo nizko, povečalo se je število prijav družinskega nasilja, zmanjšal se je tudi optimizem ljudi glede njihove prihodnosti.