Kratke analize


Kratke analize

Analiza poslovanja predelovalnih družb v letu 2021

V kratki analizi proučimo statistične podatke iz bilanc stanja in izkaza poslovnega izida gospodarskih družb v predelovalnih dejavnostih (C), ki so ena največjih dejavnosti slovenskega gospodarstva. Analiza poslovanja in premoženjsko-finančnega položaja predelovalnih družb zajema obdobje po letu 2008, pri čemer smo osredotočeni na rezultate v zadnjem letu oz. letu 2021.

Po slabšem poslovnem letu 2020, ki je bilo zaznamovano z epidemijo covida-19, so se rezultati poslovanja predelovalnih družb v letu 2021 precej izboljšali. Ob rasti dodane vrednosti in skromnejši okrepitvi zaposlenosti se je produktivnost predelovalnih družb povzpela nad 53.000 EUR. Z okrevanjem tujega povpraševanja so se povečali prihodki od prodaje, znova močneje na trgih izven EU. Petino večji poslovni prihodki so prispevali k močni rasti neto dobička iz poslovanja, ki je bil največji v obdobju od leta 2008. Izboljšali so se tudi finančni rezultati, saj so predelovalne družbe ustvarile precej manjšo neto izgubo iz financiranja kot leto prej. Neto čisti dobiček predelovalnih družb je bil tako največji v opazovanem obdobju, to je po letu 2008. Nekoliko se je povečal delež dolga v virih sredstev, ki pa ostaja manjši kot v obdobju 2008–2014 (obdobje med in neposredno po gospodarsko-finančni krizi).