Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 9/2022

Rast gospodarske aktivnosti se ob prehodu v letošnje zadnje četrtletje umirja v večini dejavnosti. Izvoz blaga v države EU se je oktobra še drugi mesec zapored zmanjšal. V predelovalnih dejavnostih se je v začetku zadnjega četrtletja proizvodnja povečala v visoko tehnoloških dejavnostih, v ostalih skupinah dejavnosti pa se je zmanjšala oziroma ostala podobna kot predhodni mesec. Nekoliko manjše kot v preteklih mesecih je bilo trošenje gospodinjstev, predvsem v trgovini. Poslabševanje gospodarske klime se je novembra prekinilo. V primerjavi z mesecem prej se je zaupanje povišalo v večini dejavnosti, višje je bilo tudi med potrošniki. Ocenjujemo, da je to med drugim povezano z zmanjšanjem negotovosti glede dobav energentov to zimo in sprejemanjem oziroma oblikovanjem ukrepov za blažitev energetske draginje. Ob tem vrednost kazalnika gospodarske klime ostaja precej nižja kot pred letom, kar je povezano predvsem z medletno nižjim zaupanjem v predelovalnih dejavnostih in med potrošniki. Poraba zemeljskega plina je bila v začetku decembra za 15 % nižja kot v povprečju primerljivega petletnega obdobja, elektrike pa za 6 % nižja kot pred letom. Brezposelnost se ob nadaljnjem povečevanju števila zaposlenih še zmanjšuje, konec novembra je bilo brezposelnih 52.541 oseb, kar je za 0,8 % manj kot konec oktobra. Inflacija je bila v zadnjih treh mesecih nekoliko nižja kot poleti in ostaja okoli 10-odstotna ter široko osnovana.