Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 7/2020

Gospodarska aktivnost v evrskem območju se je v tretjem četrtletju opazno povečala in celo presegla pričakovanja mednarodnih institucij. Po globokem upadu gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju zaradi epidemije COVID-19 in z njo povezanih zajezitvenih ukrepov se je rast BDP v tretjem povečala. K temu so pomembno prispevali obsežni paketi ukrepov, sprejeti na ravni držav, EU in ECB, ki so bili med drugim usmerjeni tudi v zagotavljanje likvidnosti in podporo ponovnemu okrevanju gospodarske aktivnosti. V juliju in avgustu je bilo tako v evrskem območju zaznano okrevanje večine dejavnosti. Kazalniki gospodarske aktivnosti v Sloveniji so se od maja znatno izboljšali in nakazujejo močan odboj v tretjem četrtletju, se je pa avgusta in septembra okrevanje v večini dejavnosti že opazno upočasnilo. Izbruh epidemije je imel v prvih devetih mesecih velik vpliv na poslovanje podjetij in njihovo plačilno sposobnost. Posledice so bile občutne v skoraj vseh dejavnostih, najbolj v tistih, ki jih je kriza najmočneje prizadela oz. je bila hitra prilagoditev trenutnim razmeram v času epidemije najtežja (storitvene dejavnosti, gostinstvo, promet, gradbeništvo, kultura in razvedrilo). Razpoložljivi kazalniki gibanj na trgu dela se v tretjem četrtletju niso nadalje poslabšali, k temu pa je pomembno prispevalo okrevanje gospodarske aktivnosti v poletnih mesecih in podaljšanje ukrepov za ohranjanje delovnih mest. Vpliv epidemije na letošnja javnofinančna gibanja kljub izboljšanju v tretjem četrtletju ostaja velik. Oktobra se je nadaljevala deflacija, ki pa se je nekoliko zmanjšala v primerjavi s preteklimi meseci. Ob zaostrovanju epidemiološke situacije v septembru in oktobru kazalniki razpoloženja nakazujejo negotovost glede nadaljnjega okrevanja. Glede na najnovejše kazalnike razpoloženja okrevanje evrskega gospodarstva na začetku zadnjega četrtletje izgublja zagon, podobno velja tudi za Slovenijo, kjer se je razpoloženje v gospodarstvu, po večmesečnem izboljševanju, oktobra poslabšalo. Ponovna razglasitev epidemije bo imela predvidoma večje učinke predvsem na storitveni sektor, vendar bi lahko bile ekonomske posledice ponovnega razmaha epidemije in s tem povezanega omejevanja poslovanja manj intenzivne kot spomladi.