Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 5/2020

Spopadanje z epidemijo COVID-19 je močno vplivalo na gospodarsko aktivnost od sredine marca naprej, najizraziteje v aprilu. Kazalniki gospodarske aktivnosti so se maja in junija, po aprilski poglobitvi upada, postopno začeli izboljševati, a so bili še precej nižji kot v enakem obdobju lani. Ob sproščanju zajezitvenih ukrepov ter postopnem oživljanju proizvodnje v Sloveniji in naših glavnih trgovinskih partnericah, se je maja povečala aktivnost v trgovini, predelovalnih dejavnostih in blagovni menjavi. Na izboljševanje razmer kažejo tudi dostopni podatki za junij in začetek julija. Tudi razmere na trgu dela so se, po občutnem poslabšanju v prvih dveh mesecih epidemije, do konca junija začele nekoliko izboljševati. Podobna so tudi gibanja gospodarske aktivnost v evrskem območju. Evropska komisija v julijski napovedi pričakuje, da se bo okrevanje začelo v letošnjem tretjem četrtletju. Napovedi so sicer povezane z visokimi in večinoma negativnimi tveganji, saj obseg in trajanje pandemije ter morebitnih nadaljnjih zajezitvenih ukrepov ostajata neznanka.