Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 2/2020

Konec lanskega leta so se v slovenskem gospodarstvu nadaljevala umirjena gibanja, razpoloženje pa se je začelo izboljševati. Zaupanje se je izboljšalo skoraj v vseh dejavnostih, najbolj v predelovalnih. V tem segmentu so se zvišala pričakovanja podjetij glede obsega proizvodnje in naročil, kar je povezano z izboljševanjem razmer v mednarodnem gospodarstvu. Na trgu dela se nadalje umirjeno znižuje brezposelnost, večji razpoložljivi dohodek gospodinjstev, kot posledica rasti plač, socialnih transferjev in zaposlenosti, pa ugodno vpliva na zasebno potrošnjo.