Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 6/2019

Rast gospodarske aktivnosti se v Sloveniji nekoliko umirjeno nadaljuje, poslabšanje izvoznih pričakovanj pa se zaenkrat kaže v nižji rasti izvoza nekaterih segmentov blaga. Rasti blagovnega izvoza in uvoza ostajata razmeroma visoki, kar je po naši oceni v veliki meri povezano z večjo trgovsko in distribucijsko aktivnostjo pri medicinskih in farmacevtskih proizvodih. Rast izvoza drugih pomembnejših izdelkov predelovalnih dejavnosti je zaradi upočasnjevanja aktivnosti v naših glavnih trgovinskih partnericah in negotovosti v mednarodnem okolju precej nižja. Rast zaposlenosti se sicer upočasnjuje, a ob večjem zaposlovanju tujcev ostaja visoka. Ugodne razmere na trgu dela še naprej spodbujajo rast zasebne potrošnje, nadaljuje se tudi rast v dejavnostih, povezanih z domačim povpraševanjem.