Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 4/2019

Rast slovenskega gospodarstva je v prvem četrtletju ostala visoka, prav tako se je nadaljevala rast izvoza in domače potrošnje. V nadaljevanju leta pričakujemo postopno umirjanje rasti v izvoznem delu gospodarstva, kakor smo tudi predvideli v naši pomladanski napovedi gospodarskih gibanj. Kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb so lani večinoma presegali predkrizne ravni.