Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo 1/2019

V slovenskem gospodarstvu so se razmere proti koncu lanskega leta še naprej izboljševale, a bolj umirjeno kot leta 2017. Predvsem se je upočasnila rast izvoza ob nižji rasti aktivnosti v naših glavnih trgovinskih partnericah, kar je povezano tudi z zastojem rasti proizvodnje v avtomobilski industriji, zlasti v Nemčiji. V povezavi z izvozom je bila nižja kot leto prej tudi rast v večini predelovalnih dejavnosti. Aktivnost v delu gospodarstva, ki je v večji meri odvisen od domačega povpraševanja, pa se je v zadnjih mesecih še naprej hitro povečevala. Na trgu dela razmere ostajajo ugodne in so vplivale na povečevanje razpoložljivega dohodka gospodinjstev.