Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo - julij 2008

Vsebina

AktualnoPostopno umirjanje gospodarske aktivnosti; inflacija se ohranja na visoki ravni
Mednarodno okoljePo tekočih podatkih naj bi se gospodarska rast v EMU v drugem četrtletju predvidoma umirila; inflacija v EMU se je junija okrepila na 4,0 %
Ekonomski odnosi s tujinoPrimanjkljaj na tekočem računu se povečuje
Cenovna gibanja in politikaInflacija v juniju je bila zaznamovana predvsem z visokim povišanjem cen tekočih goriv za prevoz in ogrevanje
Denarni trg – varčevanje prebivalstvaTudi maja visoka rast dolgoročnih vlog prebivalstva; vzajemni skladi prvič letos beležili neto priliv
Denarni trg – kreditiMedletna rast kreditov nebančnim sektorjem upadla pod 30 %
BorzaNadaljevanje negativnih gibanj na domačem in tujih kapitalskih trgih
Javnofinančni prihodkiUgodna realna rast javnofinančnih prihodkov iz prvega četrtletja se je v drugem četrtletju še nekoliko okrepila
Trg delaMaja se je rast števila delovno aktivnih na medletni ravni upočasnjevala peti mesec zapored
PlaceVišja rast majske bruto plače v javnih storitvah kot v zasebnem sektorju
Predelovalne dejavnostiMaja nižja proizvodna aktivnost, nadaljevanje postopnega umirjanja pa lahko pričakujemo tudi v prihodnjih mesecih
EnergetikaVisoki proizvodnja, izvoz in presežek električne energije v drugem četrtletju
PrometCestni blagovni promet se je v prvem četrtletju še bolj okrepil

Izbrane teme

Državni proračun v letih 2007 in 2008Rebalans državnega proračuna za leto 2008 predvideva proračunski presežek v višini 0,2 % BDP
Razpoložljiva in porabljena sredstva gospodinjstev ter opremljenost s trajnimi dobrinami 2000–2006Leta 2006 izdatki za življenjske potrebščine realno skoraj enaki kot leto prej, več za investicije in socialno varnost
Statisticna priloga, Pomembnejši kazalci, Mednarodne primerjave, Slikovna priloga