Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo - maj 2008

Vsebina

AktualnoMarca nadaljnje umirjanje rasti izvoza in proizvodnje predelovalnih dejavnosti, rast gradbene dejavnosti še naprej visoka
Mednarodno okoljeGospodarska rast v EMU se je v prvem četrtletju ohranila na enaki ravni kot ob koncu lanskega leta
Ekonomski odnosi s tujino – tekoči računV prvem četrtletju je bil višji primanjkljaj na tekočem računu predvsem posledica naraščajočega primanjkljaja v trgovinski bilanci
Ekonomski odnosi s tujino – kapitalski in finančni računPovečan neto pritok kapitala iz naslova naložb v vrednostne papirje
Cenovna gibanja in politikaMedletna inflacija se je aprila znižala, a ostala na razmeroma visoki ravni
Trg delaRast zaposlenosti se po desezoniranih podatkih umirja
PlačeV zasebnem sektorju podpisan dogovor o plačni politiki za leti 2008 in 2009
Predelovalne dejavnostiRast v prvem četrtletju poganjali le kemijska in avtomobilska industrija
GradbeništvoAktivnost se je v prvem četrtletju močno okrepila

Izbrane teme

Gospodarske družbe in zadrugePoslovanje gospodarskih družb in zadrug v letu 2007 je bilo najuspešnejše v obdobju 2002–2007
Statisticna priloga, Pomembnejši kazalci, Mednarodne primerjave, Slikovna priloga