Delovni zvezki


Delovni zvezki

Jure Povšnar, Mojca Koprivnikar Šušteršič, Mateja Kovač, Tina Nenadič, Ana Vidrih: Analiza poslovanja slovenskih gospodarskih družb po dejavnostih v letu 2019

Dodana vrednost gospodarskih družb je v letu 2019 pomenila okoli 57 % dodane vrednosti celotnega slovenskega gospodarstva in se je podobno kot poslovni rezultat še nadalje izboljšala. Neto čisti dobiček gospodarskih družb je precej presegel do sedaj najvišjo raven iz leta 2007 (tudi realno). Tudi v letu 2019 so z dobičkom poslovali v vseh dejavnostih, pri večini s povečanim. V obdobju 2008–2019 so v strukturi dodane vrednosti družb najbolj pridobile prometna dejavnost in predelovalne dejavnosti, znižal pa se je zlasti delež gradbeništva in trgovine.

Celotna publikacija

Statistična priloga