Delovni zvezki


Delovni zvezki

Jože Markič: Analiza odzivnosti slovenskega blagovnega izvoza

Delovni zvezek analizira odzivnost slovenskega blagovnega izvoza na tuje povpraševanje in realni efektivni tečaj. Slovensko gospodarstvo je tradicionalno zelo odprto, saj je delež izvoza v primerjavi z BDP v obdobju 2010–2018 v povprečju znašal 75,7 % BDP. Zaradi te odprtosti gospodarstva zunanji pogoji v veliki meri determinirajo uspešnost našega gospodarstva. Avtor uvodoma predstavi izvozne tokove in stroškovno konkurenčnost Slovenije. Osrednji del delovnega zvezka je analiza odzivnosti izvoza blaga z vektorsko avtoregresijo in mehanizmom popravljanja napak. Analiza zajema obdobje od prvega četrtletja 2001 do drugega četrtletja 2019 (2001q1–2019q2). Izhodišče analize je leto 2001, ko je Slovenija dosegala zunanje ravnovesje, izraženo s tekočim računom plačilne bilance in z neto mednarodno investicijsko pozicijo do tujine. Obdobje opazovanja zajema tudi liberalizacijo kapitalskih tokov, leta visoke gospodarske rasti Slovenije (2004–2008), krizno obdobje ter okrevanje slovenskega gospodarstva.

Celotna publikacija