Delovni zvezki


Delovni zvezki

Jure Povšnar, Mojca Koprivnikar Šušteršič, Mateja Kovač, Janez Kušar, Tina Nenadič, Ana Vidrih: Analiza poslovanja slovenskih gospodarskih družb po dejavnostih v letu 2018

Avtorji v delovnem zvezku analizirajo poslovanje gospodarskih družb po posameznih dejavnostih. Poudarek je na zadnjem letu, to je letu 2018, z medčasovnimi primerjavami za obdobje 2008–2018. Avtorje zanimajo predvsem glavne značilnosti poslovanja in premoženjsko-finančnega položaja družb s poudarkom na dejavnikih, ki vplivajo na ustvarjeno dodano vrednost in konkurenčnost posameznih dejavnosti, ter pomembnejše spremembe v strukturi posameznih dejavnosti.

Celotna publikacija

Statistična priloga