Delovni zvezki


Delovni zvezki

M.Glažar: Izračun potencialne rasti BDP: metodologija produkcijske funkcije