Delovni zvezki


Delovni zvezki

A. Kajzer, M. Hribernik, M. Perko, A. T. Selan: Spremembe na trgu dela v EU in Sloveniji v obdobju 2008‒2012