IB revija


IB revija

IB revija 1/2019

Vsebina 1. številke LIII letnika, leta 2019:

Tanja Čelebič, Matevž Hribernik
JEL: I210, I250, I260
Vpisani v formalno izobraževanje in izdatki za izobraževanje ter njihova učinkovitost v Sloveniji

Tine Stanovnik, Nataša Kump
JEL: H240
Dohodkovna neenakost in davčna progresivnost v Sloveniji: nekaj novejših ugotovitev

Valerija Korošec
JEL: F630
Post-BDP kazalniki 2018: Slovenija v EU in svetu

Katja Lautar, Nataša Vrh, Franci Klužer
JEL: O230, H680, H300
Dileme glede fiskalnih pravil in analiza fiskalnih projekcij

Klemen Širok, Suzana Laporšek
JEL: J810, K310, M540
Homeworking in Slovenia: serving the intended purpose?