IB revija


IB revija

IB revija 2/2018

Vsebina 2. številke LII letnika, leta 2018:

Sonja Lipar, Štefan Bojnec
JEL: C120, C830, D730, H000
Zaznavanje korupcije v Sloveniji

Tanja Čelebič
JEL: I210, I250, I260
Znanje in spretnosti delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji

Alenka Kajzer, Mitja Perko
JEL: E240, J500
Način pogajanj o plačah in dejavniki gibanja plač v Sloveniji