IB revija


IB revija

IB revija 1/2018

Vsebina 1. številke LII letnika, leta 2018:


Klemen Širok, Suzana Sedmak, Suzana Laporšek, Elizabeta Zirnstein
J410, J820, J830
Novi avtonomni delavci v Sloveniji — izzivi zaradi razširjanja novih 
atipičnih oblik dela


Matejka Letnar, Klemen Širok
JEL: J240
Vloga socialnega kapitala v modelih zaposljivosti

Milan Vodopivec, Dan Finn, Suzana Laporšek, Matija Vodopivec, Nejc Cvörnjek
JEL: J140, J260, J380
Combating Long-Term Unemployment in Slovenia