IB revija


IB revija

IB revija 2/2017

Vsebina 2. številke LI letnika, leta 2017:


Tanja Čelebič, Alenka Kajzer, Mitja Perko, Ana Selan
JEL: J210, J240 in J310
Položaj žensk na trgu dela v primerjavi s položajem moških v Sloveniji

Janja Pečar
JEL: R100, R110, R120, R130
Kakovost življenja v slovenskih regijah

Maja Bučar, Jana Arbeiter, Boštjan Udovič
JEL: O310, O380, P350
Strategija pametne specializacije in Slovenija: kje smo in kam gremo?

Strategija dolgožive družbe – predstavitev