IB revija


IB revija

IB revija 1/2017

Vsebina 1. številke LI letnika, leta 2017:


Ana Murn
JEL: E640, I310
Značilnosti ekonomskih neenakosti v Sloveniji

Marko Lovec
JEL: F510, F530, F550
Trk titanov: neuspeh pogajanj o TTIP z vidika pogajalske teorije

Marjan Svetličič
JEL: F130, F220, F230, F510, H250, H550, I300
So volivci D. Trumpa res »poraženci globalizacije« in ekonomski zmagovalci ameriških volitev?

Pavle Sicherl
JEL: C490, C880, I310, N100, O470, O520
Inovativen pristop k dinamični analizi indikatorjev onstran BDP