IB revija


IB revija

IB revija 1/2016

Vsebina 1. številke L letnika, leta 2016:

 

Anže Burger, Matija Rojec
JEL: F200, L200
Vključevanje slovenskih podjetij v globalne verige vrednosti in uspešnost poslovanja

Jasmina Mirčeva, Marijan Manoilov
JEL: I290
Udeležba odraslih v izobraževanju: začetne mednarodne ugotovitve raziskave PIAAC

Sveto Stojanovski, Štefan Bojnec
JEL: F140, F150, O024, O520
Mednarodna menjava republike Makedonije z Evropsko unijo

Zoran Vaupot
JEL: E220, F210, L330
Naložbena privlačnost Slovenije in omejevanje privatizacije kot ovira tujim neposrednim naložbam

Gabriela Weiss Živič
JEL: M150
Model sprejetosti informacijskega sistema IPP v javni upravi