IB revija


IB revija

IB revija 2/2015

Vsebina 2 številke XLIX letnika, leta 2015:

 

Boštjan Udovič, Gordana Đurović
JEL: P160, P200, P350
Izkušnje Slovenije na poti v evroatlantske povezave: zgledi, ki naj jim Črna gora sledi, in napake, ki naj jih ne ponovi

Darja Matjašič, Emil Erjavec, Damijana Kastelec
JEL: Q150
Dejavniki prometa s kmetijskimi zemljišči v Sloveniji 

Tanja Čelebič, Alenka Kajzer, Eva Helena Zver
JEL: I210, I220, H520
Analiza zaposlenosti v izobraževanju v Sloveniji z vidika izdatkov za izobraževanje in prilagajanja demografskim gibanjem

Alenka Kajzer
JEL: J410, J420
Prvi učinki sprememb regulacije trga dela iz leta 2013 na segmentacijo in fleksibilnost tega trga v Sloveniji