IB revija


IB revija

IB revija 1/2015

Vsebina 1 številke XLIX letnika, leta 2015:

 

Ana Murn
JEL: H290, H810, L600, L880
Razvojna usmerjenost državnih pomoči v predelovalni industriji

Anže Burger, Matija Rojec
JEL: F200, L200
Položaj in spremembe položaja slovenskih podjetij v matriki dobaviteljskih verig 

Tanja Kosi Antolič
JEL: E240, H240, H310, H260, H320, J320, J380
Obdavčitev dela – mednarodni vidik onstran povprečij

Damjana Flere
JEL: Q150
Izguba kmetijskih zemljišč