Javna naročila in razpisi


Javna naročila in razpisi

Javni poziv za izbiro kandidatov za predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za ekonomska raziskovanja

Obvestilo o končanem postopku (pdf)
________________

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za ekonomska raziskovanja (Uradni list RS, št. 114/22) Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, vabita zainteresirane kandidate, da kandidirajo za predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za ekonomska raziskovanja. 
 
Javni poziv in priloge:
- Javni poziv UO IER (pdf)
- Obrazec za prijavo kandidata UMAR (docx)
- Izjava UMAR (docx)
- Europass (doc)
- Točkovnik meril (docx)

Kontakt:
Kandidati za predstavnika ustanovitelja, ki ga Vladi RS predlaga UMAR, pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava za predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru Inštituta za ekonomska raziskovanja« na naslov Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.umar@gov.si z naslovom zadeve »Prijava za predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru Inštituta za ekonomska raziskovanja«. Rok za prijavo je 31. 7. 2023.
 
V nadaljnji izbirni postopek se uvrsti prijave, ki so pravočasne in formalno popolne. UMAR v primeru nepopolne prijave lahko pozove kandidata k dopolnitvi prijave.