Javna naročila in razpisi


Javna naročila in razpisi

Javna objava za določen čas za delovno mesto višji svetovalec (šifra DM: 649) v Službi za splošne zadeve

Objavljeno 8. 9. 2022

Rok za prijavo: do vključno 20. 9. 2022

Zaključeno.