Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 6. do 10. novembra 2023: število registriranih brezposelnih oseb, poraba elektrike in obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih

Oktobra se je nadaljevalo upadanje števila registriranih brezposelnih oseb, ki pa je precej počasnejše kot v začetku leta. Medletno jih je bilo za 10,9 % manj. Ob pomanjkanju delovne sile opazno upada tudi dolgotrajna brezposelnost. Krčenje proizvodnje predelovalnih dejavnosti se je v tretjem četrtletju nadaljevalo, medletno je padec ostal največji v večini energetsko intenzivnih dejavnosti. Medletni upad porabe elektrike je bil oktobra precej manjši kot v preteklih mesecih, kar je lahko delno tudi posledica razmeroma nizke lanske osnove.

Mesečni upad števila registriranih brezposelnih je bil oktobra (0,6 %) po sezonsko prilagojenih podatkih podoben kot v prejšnjih mesecih, a precej manjši kot v začetku leta. Po originalnih podatkih je bilo konec oktobra brezposelnih 47.232 oseb, kar je 2,7 % več kot konec septembra, a je to večinoma odraz sezonskih gibanj, povezanih z večjim prilivom prvih iskalcev zaposlitve v brezposelnost. Medletno je bilo število brezposelnih za 10,9 % nižje. Ob pomanjkanju delovne sile je bilo konec oktobra medletno za petino manj dolgotrajno brezposelnih (tj. brezposelnost nad enim letom).
 

Poraba elektrike je bila oktobra medletno nižja za 5 %. Medletni upad je bil precej manjši kot v preteklih mesecih, kar je lahko delno tudi posledica razmeroma nizke lanske osnove, ki je bila povezana z umirjanjem gospodarske aktivnosti in visokimi cenami elektrike. Med našimi glavnimi trgovinskimi partnericami je imela oktobra medletno nižjo porabo Avstrija (5 %), drugje je bila poraba medletno višja. V Franciji za 1 %, na Hrvaškem in v Nemčiji za 2 % ter v Italiji za 4 %.

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je v tretjem četrtletju nadalje skrčila. Medčetrtletni padec se je kljub septembrski rasti proizvodnje poglobil. Proizvodnja se je nadalje skrčila v srednje in nizko tehnološko zahtevnih panogah, prvič letos tudi v visoko tehnološko zahtevnih (zanje so sicer značilna precejšnja mesečna nihanja proizvodnje). Tudi v primerjavi z enakim obdobjem lani je bila proizvodnja v tretjem četrtletju manjša v vseh skupinah panog po tehnološki zahtevnosti (v povprečju za 8 %). Padec je ostal največji v večini energetsko intenzivnih dejavnosti (kemična, papirna industrija in proizvodnja kovin). Večja kot pred letom je bila le proizvodnja živil, drugih strojev in naprav ter aktivnost v dejavnosti popravila in montaža strojev in naprav. V teh panogah je bila, poleg visoko tehnološko zahtevnih panog in usnjarstva, proizvodnja v prvih devetih mesecih medletno večja. V povprečju predelovalnih dejavnosti je bila proizvodnja v devetih mesecih za 3,8 % manjša kot pred letom.