Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 19. do 23. februarja 2024: gospodarska klima, povprečna bruto plača na zaposlenega, cene industrijskih proizvodov in drugi grafi

Razpoloženje v gospodarstvu je februarja ostalo na doseženi ravni, in je bilo še vedno slabše kot pred letom. Cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev so se januarja prvič po aprilu lani povišale, zaradi učinka osnove pa so bile medletno nižje. Povprečna bruto plača na zaposlenega se je decembra tudi pod vplivom umiritve inflacije medletno realno povečala bolj kot v predhodnih mesecih (4,4 %), v povprečju leta pa za 2,2 %. Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila med 4. in 17. februarjem 2024 medletno večja za 5 %, kar je podobno kot v povprečju zadnjega četrtletja lani in januarja.
 

Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki se je novembra lani začela izboljševati, je februarja ostala skoraj nespremenjena, v primerjavi z letom prej pa nižja. V primerjavi z januarjem se je izboljšalo le zaupanje v storitvenih dejavnostih. V primerjavi s februarjem lani je bilo zaupanje nižje v vseh dejavnostih, razen med potrošniki, kjer pa ostaja precej bolj pod dolgoletnim povprečjem kot v letih pred epidemijo. Medletno nižje vrednosti večine kazalnikov zaupanja kažejo na nadaljevanje šibke dinamike aktivnosti.

Medletna realna rast povprečne bruto plače je bila ob nižji inflaciji decembra (4,4 %) višja kot predhodne mesece. V zasebnem sektorju je bila decembrska rast (3,7 %) višja kot v povprečju leta. Najvišja je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, gostinstvu in gradbeništvu, ki se soočajo z največjim pomanjkanjem delovne sile. Tudi v javnem sektorju je bila rast (5,6 %) višja kot prejšnje mesece, kar je bilo delno povezano z napredovanji ob koncu leta in izplačilom redne delovne uspešnosti. V povprečju lanskega leta je bila medletna realna rast povprečne bruto plače 2,2-odstotna (v zasebnem sektorju 1,9 %, v javnem 2,7 %). 
Nominalna medletna rast povprečne bruto plače je bila decembra (8,7 %) nekoliko višja kot novembra, a nižja kot v prejšnjih mesecih. V zasebnem sektorju je bila rast 8-odstotna, v javnem 10-odstotna. V povprečju leta je bila medletna rast 9,7-odstotna (v zasebnem sektorju 9,4 %, v javnem 10,3 %). 

Cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev, ki so se na mesečni ravni zniževale od aprila lani, so se januarja povišale za 0,2 %, medletno pa so bile nižje za 1 %. Mesečno so se cene okrepile v večini namenskih skupin (najizraziteje energentov, za 0,9 %), minimalno (za 0,1 %) pa so se znižale cene proizvodov za investicije. Kljub mesečni rasti so bile cene proizvodov na medletni ravni zaradi učinka osnove nižje (prvič po decembru 2020), za 1 %. Nižje so bile cene v skupini surovin (4,7 %), nadalje pa so se umirile rasti cen v ostalih namenskih skupinah, na okrog 2,5 %. Cene proizvodov slovenskih proizvajalcev na tujih trgih so bile medletno nižje za 2,3 %, na domačem trgu pa se je rast upočasnila na 0,3 %.

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila med 4. in 17. februarjem 2024 medletno večja za 5 %. Po prepolovitvi rasti v predhodnem 14-dnevnem obdobju sta se medletni rasti skupne prodaje in prodaje v trgovini, kjer je bilo izdanih za skoraj 80 % skupne vrednosti davčno potrjenih računov, okrepili na 5 % ter bili podobni kot v povprečju zadnjega lanskega četrtletja in v povprečju januarja. Močno se je okrepila rast v trgovini z motornimi vozili (s 3 % na 10 %), nekoliko v trgovini na drobno (na 6 %), v trgovini na debelo pa se je medletni upad nekoliko zmanjšal (na 5 %). Medletna rast prodaje v gostinstvu in nekaterih kulturnih, razvedrilnih in športnih storitvah ter igrah na srečo je ostala podobna kot v predhodnih obdobjih (skupaj v gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih 8 %).