Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 8. do 12. januarja 2024: obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih in vrednost davčno potrjenih računov

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti, ki se je septembra lani začela krepiti v vseh skupinah panog po tehnološki zahtevnosti, je bila novembra še vedno nižja kot pred letom. V enajstih mesecih 2023 je bila medletno nižja za 3,2 %. Učinek visokih cen energentov, ki je imel največji vpliv na energetsko intenzivne panoge, je v jesenskih mesecih začel nekoliko popuščati. Od 24. decembra lani do 6. januarja letos je bila prodaja po podatkih o davčno potrjenih računih medletno nižja. V predhodnem 14-dnevnem obdobju je bila višja za več kot desetino; na to visoko nihanje sta vplivala razporeditev zadnjega delovnega dne pred božičnimi prazniki in število delovnih dni. 
 

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti, ki se je septembra lani začela krepiti, je bila novembra še vedno nekoliko nižja kot pred letom. Po doseženem dnu avgusta lani se je proizvodnja od konca tretjega četrtletja okrepila v vseh skupinah panog po tehnološki zahtevnosti. Ob mesečni rasti proizvodnje in učinku nizke osnove (pod vplivom visokih cen energentov) se je medletni padec proizvodnje oktobra in novembra 2023 zmanjšal. Učinek visokih cen energentov, ki je imel največji vpliv na energetsko intenzivne panoge, je začel nekoliko popuščati. Le v papirni industriji je medletni padec tudi v zadnjih mesecih 2023 ostal podoben kot v povprečju prvih devetih mesecev 2023 (okoli 20-odstoten). V ostalih energetsko intenzivnih panogah je bil medletni padec manjši oz. proizvodnja medletno večja (v proizvodnji kovin tudi zaradi ponovnega zagona dela proizvodnje pri velikem neposrednem odjemalcu). Medletni padec se je od sredine tretjega četrtletja tudi v večini ostalih predelovalnih dejavnosti zmanjšal, v povprečju je bila proizvodnja oktobra in novembra za okoli 0,5 % nižja kot v enakem obdobju 2022. V enajstih mesecih 2023 je bila proizvodnja predelovalnih dejavnosti medletno nižja za 3,2 %.

Nominalna vrednost davčno potrjenih računov je bila med 24. decembrom 2023 in 6. januarjem 2024, ob dveh delovnih dneh manj kot pred letom, medletno nižja za 6 %. Po skoraj podvojeni rasti (11 %) v predhodnem 14-dnevnem obdobju je bila prodaja v obravnavanem obdobju medletno nižja. Na nihanje v zadnjih dveh obdobjih sta vplivala razporeditev zadnjega delovnega dne pred božičnimi prazniki in število delovnih dni. To je predvsem vplivalo na prodajo v trgovini, kjer se je prodaja po podvojeni rasti v predhodnem obdobju (na 10 %) medletno zmanjšala za 7 %. Nižja kot v predhodnih dveh obdobjih je bila tudi medletna rast prodaje v gostinstvu in v nekaterih kulturnih, razvedrilnih in športnih storitvah ter igrah na srečo (skupaj se je v gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih z 12 % zmanjšala na 7 %).