Grafi tedna


Grafi tedna

Grafi tedna od 4. do 8. decembra 2023: blagovna menjava, število registriranih brezposelnih oseb in poraba elektrike

Realni izvoz in uvoz blaga sta bila oktobra podobna kot mesec prej, medletni upad se je nekoliko zmanjšal. Tekoče upadanje blagovne menjave se je v zadnjih dveh mesecih prekinilo, k čemur je pomembno prispevala umiritev upada menjave proizvodov za vmesno potrošnjo. Medletni upad porabe elektrike je bil manjši kot v preteklih mesecih, tudi zaradi ponovnega zagona dela proizvodnje v podjetju SIJ Acroni. Upadanje števila registriranih brezposelnih oseb se je novembra nadaljevalo, a počasneje kot v začetku leta. Medletno jih je bilo za 10,2 % manj. Ob pomanjkanju delovne sile je bilo konec novembra medletno za slabo petino manj dolgotrajno brezposelnih.

Realni izvoz in uvoz blaga sta bila oktobra podobna kot mesec prej, medletni upad se je nekoliko zmanjšal. Podatki o izvozu in uvozu blaga v zadnjih dveh mesecih kažejo na prekinitev tekočega upadanja blagovne menjave (desez.). Po podrobnih podatkih je k temu pomembno prispevala umiritev upada menjave proizvodov za vmesno potrošnjo. V prvih desetih mesecih je bil skupni izvoz blaga medletno nižji za 7,4 %, uvoz pa za 7,6 %. Upad izvoza je bil povezan zlasti z državami EU (EU −8,6 %, izven EU −2,9%), upad uvoza pa je bil izrazitejši iz držav izven EU (EU −5,5 %, izven EU −13,3 %). Razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih se je novembra drugi mesec zapored nekoliko izboljšalo, je pa še precej slabše kot v začetku letošnjega leta. Precej nižja kot v začetku leta so izvozna naročila, kar je povezano predvsem s šibko aktivnostjo v glavnih trgovinskih partnericah.

Mesečni upad števila registriranih brezposelnih je bil novembra (0,8 %) po sezonsko prilagojenih podatkih podoben kot v prejšnjih mesecih, a manjši kot v začetku leta. Po originalnih podatkih je bilo konec novembra brezposelnih 47.175 oseb, kar je 0,1 % manj kot konec oktobra. Medletno je bilo število brezposelnih za 10,2 % nižje. Ob pomanjkanju delovne sile je bilo konec novembra medletno za slabo petino manj dolgotrajno brezposelnih (tj. brezposelnost nad enim letom). 

Poraba elektrike je bila novembra medletno nižja za 7 %. Medletni upad je bil manjši kot v preteklih mesecih, tudi zaradi ponovnega zagona dela proizvodnje v podjetju SIJ Acroni po popravilu glavnega motorja valjavskega ogrodja v vroči valjarni. Med našimi glavnimi trgovinskimi partnericami je imela novembra medletno nižjo porabo Avstrija (–5 %), drugje je bila poraba medletno višja, v Franciji in Italiji za 1 %, na Hrvaškem in v Nemčiji pa za 3 %.