Novice


Novice

Komentar BDP: nadaljnja rast gospodarske aktivnosti, okrepitev v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih

Po danes objavljenih podatkih Statističnega urada RS se je realni bruto domači proizvod (BDP) v drugem letošnjem četrtletju glede na prvo povečal za 1,4 %, prav tako je bil medletno višji za 1,4 % (nedesezonirano). Okrepila se je aktivnost v gradbeništvu in rast dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih, kar je drugače kot so kazali razpoložljivi mesečni podatki o industrijski proizvodnji v predelovalnih dejavnostih. Rast storitev se znižuje. Nadalje so se močno povečale investicije v osnovna sredstva, zlasti gradbene, okrepila se je državna potrošnja. Zelo so se znižale zaloge, kar je poleg manjše potrošnje gospodinjstev vplivalo na velik upad uvoza. Slednji je bil večji od znižanja izvoza in je vplival na močno pozitiven prispevek menjave s tujino. Gibanja v Sloveniji so bila ugodnejša kot v EU-27, kjer se je BDP medletno povečal (za 0,5 %, prilagojeno za sezono in delovne dni), četrtletno pa je območje stagniralo.

Kazalnik gospodarske klime v Sloveniji je bil v začetku tretjega četrtletja na najnižji ravni zadnjih dveh let, že dlje časa se poslabšuje v predelovalnih dejavnostih. Julija se je poslabšal tudi kazalnik gospodarske klime (PMI in ESI) za evrsko območje. Na nadaljnjo gospodarsko aktivnost bodo vplivale tudi obširne poplave, ki so nedavno prizadele Slovenijo.

»Poleg negotovosti zaradi vpliva poplav na gospodarko aktivnost se ohranjajo tudi druge negotovosti. Te so povezane z inflacijskimi gibanji in učinki zaostrovanja monetarne politike na gospodarsko aktivnost. Prav tako ostaja povečana negotovost, povezana z vplivom cen energentov na proizvodnjo energetsko intenzivnih panog in preskrbo s plinom, ki je odvisna tudi od razvoja dogodkov v Ukrajini,« je povedala Alenka Kajzer, namestnica direktorice Urada za makroekonomske analize in razvoj.

V uradu smo pričeli s pripravo Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023, ki jo bomo predstavili v sredini septembra.